PS ZA TOV JUNADI PREKO 250kg

PS ZA TOV JUNADI PREKO 250kg

Potpuna smeša za junad, pospešuje visok dnevni prirast i odličnu konverziju

 

 

Potpune krmne smeše sa odgovarajućim sadržajem proteina i adekvatnom koncentracijom energije za junad u tovu

Zašto PS ZA TOV JUNADI PREKO 250kg:

  • Efikasnije iskorišćavanje hranljivih materija iz obroka za ostvarenje intenzivnog prirasta.
  • Manji utrošak hrane po kilogramu prirasta i skraćen period tova.
  • Dobri klanični rezultati (visok randman, visok procenat mesnatosti, visok kvalitet mesa kao finalnog proizvoda).