PS za ĆURKE U TOVU I

PS za ĆURKE U TOVU I

Potpuna smeša za ćurke u tovu I – Ć-I

 
Oblik: granulirano, drobljene pelete.

Zašto PS za ĆURKE U TOVU I:

Namenjena za ishranu ćurića u tovu od 1. dana do 4 nedelje starosti.
Sadrži 28% proteina.
Smeša sadrži kokcidiostatik.